تیتر خبرها

2)4)19) شهید غلامحسین احمدی

مهندس شهید غلام حسین احمدی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

شهید غلامحسین احمدی از شهدای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

مهندس شهید غلام حسین احمدی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در جریان مبارزات سیاسی علیه نظام منحوس پهلوی حضور فعال داشت. بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها به خدمت در جهاد سازندگی اصفهان مشغول شد. غلام‌حسین احمدی در بهمن‌ماه سال ۱۳۳۶ در شهر اصفهان چشم به جهان هستی …

توضیحات بیشتر »