2)4)19) شهید غلامحسین احمدی

مهندس شهيد غلام حسين احمدي از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

مهندس شهيد غلام حسين احمدي از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در جريان مبارزات سياسي عليه نظام منحوس پهلوي حضور فعال داشت. بعد از انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها به خدمت در جهاد سازندگي اصفهان مشغول شد. غلام‌حسين احمدي در ...

Read More »