تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی (صفحه 4)

2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسیاطّلاعیّه شماره 6

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم خلق مسلمان و قهرمان ایران! امپریالیزم غرب به سرکردگی آمریکا که با پیروزی انقلاب سرخ اسلامی ایران و موفقیّت خلق مستضعف نیکاراگوئه ضربات مهلکی خورده است، از تمام امکانات خویش بهره می­جوید تا حرکات تکاملّی انسان به سوی خدا را که در مبارزات ضد امپریالیستی و ضد …

توضیحات بیشتر »

پیام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به محضر رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی در دومين روز تسخير

بسم الله الرحمن الرحیم خمینی، ای امام ای رهسپار راه توحید و ای انقلابی مرد آزاده که مسئولیّت تداوم انقلاب توحیدی پیامبران ابراهیمی را بر دوش داری. ای رهبری که به ندایت خلق به پا خاست و زنجیرهای اسارت را گسست.

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی اطّلاعیّه شماره 7

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم ملّت مسلمان ایران بیایید به ندای امام پاسخ دهید که می­گوید: « بیایید متّحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را که در رأس آن آمریکاست قطع کنیم.» آری خواهران و برادران مسلمان، بیایید دست در دست یکدیگر دشمن اصلی خود را که آمریکاست بشناسیم …

توضیحات بیشتر »