چهارشنبه , ۱ فروردین ۱۳۹۷
قالب وردپرس درنا توس
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی (صفحه 3)

2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی

اطلاعیه شماره 3 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بنام خدا همانطور که بارها گفته¬ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملّت از او می¬باشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده¬اند با عمل انقلابی خودشان ضربه¬ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملّت را سرفراز کردند. ولی از آنجا که در مجلس شورای اسلامی اجتماع می-نمایند امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن بگیرند تصمیم گیرند. امام خمینی مقدمه (مقدمه دانشجویان پیرو خط امام بر کتابچه حاوی یکصد اطلاعیه منتشره و رنجنامه¬ای به خدمت امام خمینی) نگاهی به مجموعه¬ای از اطلاعیه¬ها، پیام¬ها و در انتها رنجنامه¬ای به امام امت خمینی بزرگ مجموعه¬ای که بیانگر خواست و جهت حرکتمان می¬باشد. خواهر – برادر اشغال لانه جاسوسی که در سیزده آبان 58 بدنبال مسئولیتی که بعد از چند ماه پیروزی انقلاب و بدنبال مسئولیتی که امام در آخرین پیامش قبل از اشغال این جاسوسخانه بر ما محول می¬کند صورت می¬گیرد. ضرورت ایجاد می¬کرد تا پس از اشغال این مرکز توطئه خواستهای خودمان را که همان خواست امام و امت بود بگوش جهانیان برسانیم و اولین اطلاعیه¬امان در اولین روز تسخیر این جاسوسخانه منتشر می¬شود که ساعت 1 همانروز توسط رادیوپخش می¬شود و بدنبال آن چیزی که بیش از همه وظایفان می¬دانستیم پیام به امام امت بود. نطق تاریخی امام در جهت تأئید حرکتمان سیل حمایت مردم را به سمت لانه جاسوسی روانه می¬کند و مسئولیت تداوم حرکت هر لحظه بیشتر احساس می¬شد و بر آنمان میداشت تا لحظه¬ لحظه جریان را به اطلاع ملّت عزیز رسانده و خواسته¬هایمان را هر بار با تأکید بیشتر که استرداد شاه مخلوع و اموال به یغما برده¬اش از آمریکای جنایتکار بوده بگوش جهانیان برسانیم که خود «جیمی کارتر» و رئیس جمهور آمریکا و سایر کاخ نشینانش را هر بار گیج می¬ساخت. سیر اطلاعیه¬ها مروری است بر لحظه¬لحظه حرکت و جهت¬گیریها و مواضعمان در قبال پیروی از خط امام و رهنمودهای ایشان در مبارزه با آمریکا و نیز روشن کردن مواضع خود در برابر حرکتهای آمریکای جنایتکار و بالاخره موضع¬گیری پیرامون برخی مسائل داخلی که بیشتر در رابطه با حرکت ضد آمریکائی هستند. در انتهای این نوشتار رنجنامه¬ای از نظرتان می¬گذرد که به امام امت نوشته می¬شود بطوریکه بر دردها و رنجهای ناشی در این مدت که از طرف دوست و دشمن بر ما وارد می¬شد عینیت بخشید و این امام امت است که تسلی¬بخش این آلام است. امیدواریم با مروری عمیق به این سیر اشتباهات ناشیه در موضعگیریهایمان را گوشزد کرده تا تجربه¬ای باشد در ادامه درست جریان و حرکت در خط راستین اسلام که تنها خط پیروزمند انقلاب اسلامیت یعنی خط امام. به امید آنکه امت اسلام امامش را دریابد و راهش را که تنها راه پیروزی انقلاب اسلامیست با شناخت هر چه بیشتر ادامه دهد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه شماره 2 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بنام خدا همانطور که بارها گفته¬ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملّت از او می¬باشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده¬اند با عمل انقلابی خودشان ضربه¬ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملّت را سرفراز کردند. ولی از آنجا که در مجلس شورای اسلامی اجتماع می-نمایند امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن بگیرند تصمیم گیرند. امام خمینی مقدمه (مقدمه دانشجویان پیرو خط امام بر کتابچه حاوی یکصد اطلاعیه منتشره و رنجنامه¬ای به خدمت امام خمینی) نگاهی به مجموعه¬ای از اطلاعیه¬ها، پیام¬ها و در انتها رنجنامه¬ای به امام امت خمینی بزرگ مجموعه¬ای که بیانگر خواست و جهت حرکتمان می¬باشد. خواهر – برادر اشغال لانه جاسوسی که در سیزده آبان 58 بدنبال مسئولیتی که بعد از چند ماه پیروزی انقلاب و بدنبال مسئولیتی که امام در آخرین پیامش قبل از اشغال این جاسوسخانه بر ما محول می¬کند صورت می¬گیرد. ضرورت ایجاد می¬کرد تا پس از اشغال این مرکز توطئه خواستهای خودمان را که همان خواست امام و امت بود بگوش جهانیان برسانیم و اولین اطلاعیه¬امان در اولین روز تسخیر این جاسوسخانه منتشر می¬شود که ساعت 1 همانروز توسط رادیوپخش می¬شود و بدنبال آن چیزی که بیش از همه وظایفان می¬دانستیم پیام به امام امت بود. نطق تاریخی امام در جهت تأئید حرکتمان سیل حمایت مردم را به سمت لانه جاسوسی روانه می¬کند و مسئولیت تداوم حرکت هر لحظه بیشتر احساس می¬شد و بر آنمان میداشت تا لحظه¬ لحظه جریان را به اطلاع ملّت عزیز رسانده و خواسته¬هایمان را هر بار با تأکید بیشتر که استرداد شاه مخلوع و اموال به یغما برده¬اش از آمریکای جنایتکار بوده بگوش جهانیان برسانیم که خود «جیمی کارتر» و رئیس جمهور آمریکا و سایر کاخ نشینانش را هر بار گیج می¬ساخت. سیر اطلاعیه¬ها مروری است بر لحظه¬لحظه حرکت و جهت¬گیریها و مواضعمان در قبال پیروی از خط امام و رهنمودهای ایشان در مبارزه با آمریکا و نیز روشن کردن مواضع خود در برابر حرکتهای آمریکای جنایتکار و بالاخره موضع¬گیری پیرامون برخی مسائل داخلی که بیشتر در رابطه با حرکت ضد آمریکائی هستند. در انتهای این نوشتار رنجنامه¬ای از نظرتان می¬گذرد که به امام امت نوشته می¬شود بطوریکه بر دردها و رنجهای ناشی در این مدت که از طرف دوست و دشمن بر ما وارد می¬شد عینیت بخشید و این امام امت است که تسلی¬بخش این آلام است. امیدواریم با مروری عمیق به این سیر اشتباهات ناشیه در موضعگیریهایمان را گوشزد کرده تا تجربه¬ای باشد در ادامه درست جریان و حرکت در خط راستین اسلام که تنها خط پیروزمند انقلاب اسلامیت یعنی خط امام. به امید آنکه امت اسلام امامش را دریابد و راهش را که تنها راه پیروزی انقلاب اسلامیست با شناخت هر چه بیشتر ادامه دهد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بسم¬الله الرحمن الرحیم 4 اسفند 1358 پیام امام¬ خمینی خطاب به ملّت رشید ایران درباره آمریکا، شاه مخلوع و جاسوسان آمریکائی جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملّت رفته باشد و یا بشود از یاد برد، بر همه روشن است که محمد رضای پهلوی ما را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده بود، چه از نظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلت¬های انسانی و اگر مهلت می-یافت به اسلام ضربه جبران¬ناپذیر می¬زد، همه می¬دانند که دست او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است. کشتار دسته¬جمعی و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج این رژیم پلید بود. شاه به حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا دست به این جنایات زد و ملّت ما را از هستی ساقط کرد. ملّت ایران در مقابل این خاندان کثیف آمریکا و عمال آنان دست از مبارزات برحق خویش برنمی¬دارد و نخواهد برداشت. دولت ایران و جناب آقای رئیس¬جمهور تمام کوشش و سعی¬شان را در استرداد شاه خائن و اخذ اموال ملّت ایران از او بنمایند که ملّت دلیر دست از این خواست برحقشان برنمی¬دارند و قدمی به عقب نمی¬گذارند. یکی از آثار این خواست تصرف لانه جاسوسی بود که مورد تأیید ملّت قرار گرفت و چیزی جز عکس¬العمل جنایات دولت آمریکا نمی¬تواند باشد. اکنون که کمیسیون بررسی و تحقیق در مداخلات گذشته آمریکا در امور داخلی ایران از طریق رژیم شاه سفاک، توسط جناب آقای رئیس¬جمهور و شورای انقلاب اسلامی ایران تحقق می¬پذیرد، جنایات آنان به اثبات خواهد رسید، لازم است در آن روز معلولین عزیز و قهرمانان انقلاب ما در این مجمع حضور یابند و خانواده شهداء طومارهای جنایات شاه و آمریکا را به محکمه بفرستند همانطور که بارها گفته¬ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملّت از او می¬باشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده¬اند با عمل انقلابی خودشان ضربه¬ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملّت را سرفراز کردند. ولی از آنجا که در آینده نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می¬نمایند امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن بگیرند تصمیم گیرند. زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند، البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و جناب رئیس¬جمهور کوشش خودشان را درباره برگردانیدن شاه و اموال ملّت و جریانات سیاسی که زمینه این گونه خواست¬ها را فراهم می¬کند مبذول دارند. از خداوند متعال نصرت اسلام و شکست دشمنان اسلام را خواستارم. روح الله موسوی الخمینی

توضیحات بیشتر »

آری ای امام، دیگر تاب تحمّل نداشتیم

نامه دانشجویان پیرو خط امام به محضر امام خمینی و بیان علل تسخیر لانه جاسوسی در روز 14 آبان 1358 بسم الله الرحمن الرحیم خمینی، ای امام ای رهسپار راه توحید و ای انقلابی مرد آزاده که مسئولیّت تداوم انقلاب …

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی: اطّلاعیّه شماره 1

بسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم بر دانش­آموزان، دانشگاهیان، محصّلین علوم دینیّه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده تا آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند. از پیام امام به مناسبت …

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّة شمارة 39 دانشجویان خط امام

در رابطه با ازادي گروگانهاي زن و سياه پوست بسم الله الرّحمن الرّحیم   به اطّلاع ملّت شریف و بزرگوار ایران می رسانیم که برحسب دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، مبنی بر این که سیاه پوستان تا زمانی که جاسوسیشان …

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی: اطّلاعیّه شماره3

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيمسیزده آبان سالروز تجاوز وحشیانة مزدوران آمریکائی به دانشگاه است. یکسال پیش در چنین روزی مهاجمان مزدور شاه خائن، به دستور اربابان آمریکائی­شان که گویا خاک ما را نیز خانة خود می­پنداشتند، به خانة ما، خانة استقلال …

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی: اطّلاعیّه شماره 4

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم تمام گرفتاریهای شرق از این اجانب است. از این غرب است. از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از آمریکاست. تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست.                                              « امام خمینی»

توضیحات بیشتر »