تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)6) طبس و حمله نظامی آمریکا / 2)6)3) خاطرات و مصاحبه های شخصیتها و مردم ایران پیرامون تسخیر لانه جاسوسی

2)6)3) خاطرات و مصاحبه های شخصیتها و مردم ایران پیرامون تسخیر لانه جاسوسی

پاسخ خـواندنی شهید بهشتی به سفیر انگلیس درباره تسخیر لانه جاسـوسی: ما از خیلی وقت پیش برای دخالت نظامی آماده ایم. خلاف انتظار ما نیست ولی هر سرباز آمریکایی که به داخل مرزهای ایران بیاید یک جا برایش توی ایران هست آن هم گور زیر خاک

ما از خیلی وقت پیش برای دخالت نظامی آماده ایم. خلاف انتظار ما نیست ولی هر سرباز آمریکایی که به داخل مرزهای ایران بیاید یک جا برایش توی ایران هست آن هم گور زیر خاک

پاسخ خـواندنی شهید بهشتی به سفیر انگلیس درباره تسخیر لانه جاسـوسی شهید بهشتی: آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر! -.. یک چیز را من از شما می خواهم که خود هم به آن عمل می کنم. هیچ کس مرا در این دوره‌ی نشیب و فراز انقلاب …

توضیحات بیشتر »

طبس – به مناسبت رویداد تاریخی طبس؛ صحرای طبس؛ تجلی دوباره تفسیر سوره فیل

به مناسبت رویداد تاریخی طبس؛ صحرای طبس؛ تجلی دوباره تفسیر سوره فیل

به مناسبت رویداد تاریخی طبس؛ صحرای طبس؛ تجلی دوباره تفسیر سوره فیل

توضیحات بیشتر »

طبس – بنی صدر و طبس و هاشمی رفسنجانی و تجاوز آمریکائیها و بمباران هلی کوپترهای بجا مانده

بنی صدر و طبس و هاشمی رفسنجانی و تجاوز آمریکائیها و بمباران هلی کوپترهای بجا مانده

بنی صدر و طبس و هاشمی رفسنجانی و تجاوز آمریکائیها و بمباران هلی کوپترهای بجا مانده

توضیحات بیشتر »

طبس – بازخوانی یک عملیات: پنجه عقاب (شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی در طبس)

بازخوانی یک عملیات: پنجه عقاب (شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی در طبس)

بازخوانی یک عملیات: پنجه عقاب (شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی در طبس) 31 فروردين 1387 در4 نوامبر1979 (13 آبان 1358) مدتی بعد از انقلاب اسلامی ایران که به سرنگون شدن شاه که یکی از متحدان امریکا در منطقه بود انجامید، گروهی از دانشجویان ایرانی به سفارت امریکا در تهران حمله …

توضیحات بیشتر »

طبس – بازخوانی یک خاطره ماندگار – توفان شن در عملیات طبس، متجاوزان را با خود برد

بازخوانی یک خاطره ماندگار - توفان شن در عملیات طبس، متجاوزان را با خود برد

بازخوانی یک خاطره ماندگار - توفان شن در عملیات طبس، متجاوزان را با خود برد

توضیحات بیشتر »

طبس – بازخوانی تنها حمله واقعی آمریکا به خاک ایران. عملیات نجات، از آغاز تا شکست در طبس

بازخوانی تنها حمله واقعی آمريكا به خاك ايران. عمليات نجات، از آغاز تا شکست در طبس

بازخوانی تنها حمله واقعی آمريكا به خاك ايران. عمليات نجات، از آغاز تا شکست در طبس

توضیحات بیشتر »

طبس – بازخوانی پیام امام خمینی در مورد واقعه طبس و تهاجم نظامی به ایران به بهانه نجات گروگانهای جاسوس آمریکایی

بازخوانی پیام امام خمینی در مورد واقعه طبس و تهاجم نظامی به ایران به بهانه نجات گروگانهای جاسوس آمریکایی

بازخوانی پیام امام خمینی در مورد واقعه طبس و تهاجم نظامی به ایران به بهانه نجات گروگانهای جاسوس  آمریکایی محمد مهدی سیفی مجله تایم در مورخ 5 می 1980 در مقاله‌ای تحت عنوان «شكست در صحرا» نوشت « مأموریت كارتر برای نجات گروگان ها در درون شعله ها فرو رفت …

توضیحات بیشتر »

طبس – اهداف و مقاصد توطئه و تهاجم نظامی نافرجام آمریکا در طبس

اهداف و مقاصد توطئه و تهاجم نظامی نافرجام آمریکا در طبس

اهداف و مقاصد توطئه و تهاجم نظامی نافرجام آمریکا در طبس

توضیحات بیشتر »

طبس – انعکاس حادثه‌ی طبس و تهاجم نظامی آمریکا به ایران در مطبوعات جهان

انعکاس حادثه‌ي طبس و تهاجم نظامی آمریکا به ایران در مطبوعات جهان

انعکاس حادثه‌ي طبس و تهاجم نظامی آمریکا به ایران در مطبوعات جهان

توضیحات بیشتر »

طبس – ن‍ی‍روی‌ «دل‍ت‍ا» از «پ‍ل‍ی‌م‍ی»‌ ت‍ا «طب‍س » خاطرات فرمانده زمینی عملیات تهاجم به ایران به بهانه آزادی گروگانها در بیابان طبس

ن‍ی‍روی‌ «دل‍ت‍ا» از «پ‍ل‍ی‌م‍ی»‌ ت‍ا «طب‍س » خاطرات فرمانده زمینی عملیات تهاجم به ایران به بهانه آزادی گروگانها در بیابان طبس

ن‍ی‍روی‌ «دل‍ت‍ا» از «پ‍ل‍ی‌م‍ی»‌ ت‍ا «طب‍س » خاطرات فرمانده زمینی عملیات تهاجم به ایران به بهانه آزادی گروگانها در بیابان طبس

توضیحات بیشتر »