Home / بخش 6) آمریکا و نظام سلطه / 6)11) جنایات آمریکا در جهان / 6)11)1) بمباران دو شهر هيروشيما و ناكازاكي در ژاپن

6)11)1) بمباران دو شهر هيروشيما و ناكازاكي در ژاپن

Death cloud over hiroshima and nagasaki

Death cloud over  hiroshima and nagasaki ابر مرگ آور بر بالاي هيروشيما و ناكازاكي براي ديدن مجموعه عكس از بمباران هيروشيما و ناكازاكي بر روي عكس كليك كنيد click on picture to see collection

Read More »

مجموعه تصاوير بمباران ناكازاكي و هيروشيما توسط آمريكا

جنايات هسته اي آمريكا آمريكا تنها مجرم هسته اي دنيا براي رسيدن به اهداف خود دست به كشتار مردم بيگناه دو شهر ژاپن زد و صدها هزار نفر از مردم ايندو شهر را با  انفجار بمب اتمي خاكستر و صد ...

Read More »