تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)6) طبس و حمله نظامی آمریکا / 2)6)2) امام خمینی و حمله نظامی آمریکا بله ایران در طبس

2)6)2) امام خمینی و حمله نظامی آمریکا بله ایران در طبس

بازخوانی پیام امام خمینی در مورد واقعه طبس و تهاجم نظامی آمریکا به ایران

محمد مهدی سیفی مجله تایم در مورخ 5 می 1980 در مقاله‌ای تحت عنوان «شكست در صحرا» نوشت « مأموریت كارتر برای نجات گروگان ها در درون شعله ها فرو رفت برای كارتر به طور اخص و برای آمریكا به طور اعم ماجرای اعم طبس یك شكست نظامی و سیاسی …

توضیحات بیشتر »

دیدگاه حضرت امام در رابطه با حمله نظامي‌ نیروهای متجاوز آمريکا به ایران از کویر طبس

1 – ايران بايد تا قطع تمام وابستگي‌هاي سياسي،نظامي‌،اقتصادي و فرهنگي خود از آمريکا به مبارزات قاطع خود عليه اين جهانخوار بي رحم ادامه دهد. «پيام انقلاب شماره 31،12/2/60 صفحه 9» 2 – ما تا آخر عمر عليه آمريکا مبارزه مي‌کنيم، ما رابطه با آمريکا را مي‌خواهيم چه کنيم؟ «پيام …

توضیحات بیشتر »

بازخوانی پیام امام خمینی در مورد واقعه طبس

محمد مهدی سیفی مجله تایم در مورخ 5 می 1980 در مقاله‌ای تحت عنوان «شكست در صحرا» نوشت « مأموریت كارتر برای نجات گروگان ها در درون شعله ها فرو رفت برای كارتر به طور اخص و برای آمریكا به طور اعم ماجرای اعم طبس یك شكست نظامی و سیاسی …

توضیحات بیشتر »

تاملي در پيام امام خميني به مناسبت شكست آمريكا در طبس

خبرگزاري فارس: در نگاه تيزبين امام خميني حمله نظامي آمريكا به ايران براي آزادسازي گروگان ها انگيزه خاصي داشت و آن اينكه كارتر قصد داشت به اين وسيله در انتخابات دوره دوم رياست جمهوري پيروز شود.

توضیحات بیشتر »