مطالب تصادفی

4)1)1)9) آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

سفر حج مرحوم آیت اللّه سید ابوالقاسم کاشانی

سفر حج مرحوم آیت اللّه کاشانی پدید آورنده : سیّدعلی قاضی عسکر ، صفحه 44 آیت اللّه سید ابوالقاسم کاشانی در سال 1264ه . ش . در تهران، در خانواده علم و فقاهت دیده به جهان گشود. پدرش مرحوم آیت ...

Read More »