تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)16) پشیمانان و بازی با آبروی دانشجویان پیرو خط امام (صفحه 3)

2)16) پشیمانان و بازی با آبروی دانشجویان پیرو خط امام

تعداد اندکی از افرادی که با دانشجویان خط امام همکاری مینمودند در سالهای بعد دست به اقداماتی زدند که موج تهمت پشیمانی از اقدام تاریخی و مورد تأیید امام و مردم را به سوی دانشجویان خط امام سرازیر نمود. در این بخش به این افراد و اقدامات آنان اشاره میشود.

دیدار عباس عبدی( عضو حزب مشارکت) با باری روزن ( وابسته مطبوعاتی صهیونیست سفارت آمریکا در تهران)،جلسه ای با حضور معاون وزیر امور خارجه آمریکا و سفیر آمریکا در فرانسه و گرفتن عکس یادگاری با مشاور لانه جاسوسی آمریکا

دیدار عباس عبدی( عضو حزب مشارکت) با باری روزن ( وابسته مطبوعاتی صهیونیست سفارت آمریکا در تهران)،جلسه ای با حضور معاون وزیر امور خارجه آمریکا و سفیر آمریکا در فرانسه و گرفتن عکس یادگاری با مشاور لانه جاسوسی آمریکا

دیدار عباس عبدی( عضو حزب مشارکت) با باری روزن ( وابسته مطبوعاتی صهیونیست سفارت آمریکا در تهران)،جلسه ای با حضور معاون وزیر امور خارجه آمریکا و سفیر آمریکا در فرانسه و گرفتن عکس یادگاری با مشاور لانه جاسوسی آمریکا

توضیحات بیشتر »

بررسی دلایل پشیمانان از انقلاب دوم با تکیه بر سخنان مقام معظم رهبری ، تخطئه‌کنندگان و آدم‌های پشیمان

بررسي دلايل پشيمانان از انقلاب دوم با تكيه بر سخنان مقام معظم رهبري ، تخطئه‌كنندگان و آدم‌هاي پشيمان

بررسي دلايل پشيمانان از انقلاب دوم با تكيه بر سخنان مقام معظم رهبري ، تخطئه‌كنندگان و آدم‌هاي پشيمان

توضیحات بیشتر »

عکس یادگاری یک پشیمان فرصت طلب با مشاور و وابسته مطبوعاتی صهیونیست لانه جاسوسی آمریکا ، باری روزن

عکس یادگاری یک پشیمان فرصت طلب با مشاور و وابسته مطبوعاتی صهیونیست لانه جاسوسی آمریکا ، باری روزن

توضیحات بیشتر »