تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)14) مجموعه تصاویر / 2)14)1) نمایشگاه همراه با شرح عکسهای تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

2)14)1) نمایشگاه همراه با شرح عکسهای تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

عکسهای گوناگون از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دستگیری و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی و عکس العملهای مردم در این مجموعه قابل دسترسی میباشد

مجموعه تصاویر تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و حوادث دوران تسخیر

در این مجموعه دهها تصویر از تسخیر لانه جاسوسی و دانشجویان خط امام و حوادث اتفاق افتاده در دوران تسخیر را با شرح هر تصویر توسط یکی از دانشجویان خط امام ملاحظه خواهید نمود.

توضیحات بیشتر »