مطالب تصادفی
Home / / 4)10) ضد انقلاب و مواضع آنان / 3) ماجرای کوی دانشگاه و شورش ضد انقلاب

3) ماجرای کوی دانشگاه و شورش ضد انقلاب

دو سال دانشگاهها در اختیار اصلاح طلبانی بود که بنام اصلاح طلبی به تجدید نظر در مبانی انقلاب پرداخته بودند و با روزنامه های متعدد و با سخنرانی در دانشگاهها و با شارلاتان بازی مطبوعاتی به دنبال ایجاد شورش و به قول خود حذف قسمت انتصابی نظام و انتخابی نمودن کل نظام بودند و به آن حاکمیت دوگانه میگفتند. با طرح قانون مطبوعات در مجلس آنان دست به شورش زدند و دانشجویان را وسیله اهداف خود نمودند و بدینگونه ماجرای کوی دانشگاه بوجود آمد و به دنبال آن شورش عناصر مرتبط با دشمنان ابرقدرت. فرار رهبران این جریان به آمریکا و زیستن در کنار جنایتکاران مدعی دموکراسی و آزادی از درس آموزترین جریانات سیاسی است.

روایت خواندنی مظفر از کابینه دولت دوم خرداد؛من چهره چماقداران را افشا کردم، خاتمی گفت: تو غلط کردی!

مظفر وزیر آموزش و پرورش خاتمی

روایت خواندنی مظفر از کابینه دولت دوم خرداد؛ من چهره چماقداران را افشا کردم، خاتمی گفت: تو غلط کردی! خبرنامه دانشجویان ایران: مظفر در این مصاحبه توضیحات جالبی از دورترین و ریزترین اتفاقات کابینه هفتم خاتمی بیان می‌کند که تاکنون ...

Read More »