تیتر خبرها
خانه / 4)12) ترورهای انقلابی در تاریخ ایران

4)12) ترورهای انقلابی در تاریخ ایران

ترورهای که هدف آن قطع دست بیگانگان بود.

داستان ترور رزم آرا نخست وزیر شاه و مخالف ملی شدن صنعت نفت به روایت مرحوم شهید خلیل طهماسبی

مرحوم شهید خلیل طهماسبی

داستان ترور رزم آرا  نخست وزیر شاه و مخالف ملی شدن صنعت نفت به روایت مرحوم شهید  خلیل طهماسبی دردوران آغازین مبارزات مردم ایران برای ملی شدن صنعت نفت ، حاجعلی رزم آرا نخست وزیر سرسخت و وابسته، ازعوامل بازدارنده بود. حذف این مهره که درعرف رایج سیاسی به عنوان …

توضیحات بیشتر »