تیتر خبرها

5)2)3) عملیات مرصاد

خوابى که آ‌شفته شد

منافقين قبل از آغاز حمله به ايران، شرايط موجود را اين طور تحليل مى‌کردند که: عوارض ناشى از جنگ، رکود اقتصادي، مسائل سياسي، معضلات اجتماعي،‌ اوضاع خليج‌فارس و همچنين براساس شايعات عناصر ناراضى از اين مسائل، رژيم در حال فروپاشي!! است پس از قبول قطعنامه 598 در تاريخ 27/4/67 از …

توضیحات بیشتر »